Portfolio > Circles

brown near-enso on white ground , oil on wooden panel
Dark Matter
oil on panel
18" x 18"
2020